Firma Baza-akt świadczy kompleksowe usługi archiwizacji dokumentów kat. B i kat. A.

Zakres wykonywanych przez nas czynności archiwizacji dokumentów:

- selekcja akt,

- kwalifikowanie dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych, w tym oddzielenie akt przeterminowanych od akt przeznaczonych do dalszego przechowywania,

- segregacja, porządkowanie i opracowanie akt według komórek organizacyjnych,

- klasyfikacja dokumentów w układzie rzeczowym,

- sporządzenie ewidencji dokumentacji archiwalnej, niearchiwalnej oraz akt przeterminowanych (w tym, uzyskanie zgody lub opinii właściwego miejscowo Archiwum Państwowego na przekazanie akt na makulaturę),

wybrakowanie i zniszczenie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej, wg ustalonych procedur potwierdzonych dokumentacją brakowania i niszczenia.

Niszczenie dokumentacji:

Niszczenie dokumentacji przeprowadzamy stosując procedury spełniające polskie normy i stopnie bezpieczeństwa z zachowaniem III stopnia tajności zgodnie z normą DIN 66399. Dostęp do dokumentacji mają tylko osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Po wykonaniu usługi wystawiamy certyfikat zniszczenia.